Mitä on henkinen valmennus?

Mitä on henkinen valmennus?

Henkisellä valmennuksella – tai mentaalivalmennuksella – on monien mielessä jopa hieman mystinen maine. Kyse ei kuitenkaan ole mistään voodoosta tai yli-inhimillisestä mystiikasta, vaan yksinkertaisesti siitä miten meidän mielemme toimii ja miten sen saa toimimaan kaikkein tarkoituksenmukaisimmalla tavalla tavoitteittemme eteen.

Henkinen valmennus urheilussa – kuten itse asiassa lähes kaikessa, missä halutaan saavuttaa erinomaisia tuloksia – voidaan mielestäni jakaa tavallaan kahteen tasoon:

  1. Menestysvalmennukseen (Success Coaching), jota hyödynnetään pääasiassa itse valmentautumisessa, harjoittelussa ja valmennusprosesseissa, ja
  2. Huippusuoritusvalmennukseen (Peak Performance Coaching), jota käytetään pääasiassa kilpailusuorituksiin.

Menestysvalmennus pureutuu mm. siihen, miten me kehitämme ja pidämme yllä motivaatiotamme, miten me järjestelemme asiamme siten, että meillä on optimaaliset olosuhteet ja resurssit lajimme (tai miksei vaikka ammattimme) harjoittamiseen. Nämä ovat eräänlaisia perusasioita. Näiden lisäksi on lukuisa määrä muita menestymiseen vaikuttavia asioita, joita huippuammattilainenkaan – tai erityisesti huippuammattilainen – ei kykene varsinaisen harjoittelunsa tai työnsä lomassa hallitsemaan.

Kaikki ihmiset, jotka tavoittelevat menestystä elämässään, tavalla tai toisella, voivat hyötyä tavattomasti mentaalivalmentajan tai mentorin tuesta.

Oman lukunsa on sitten varsinainen kilpailusuoritus, joka vaatii kaiken muun lisäksi optimaalisen henkisen tilan oikeaan aikaan, jotta urheilija saisi ulosmitattua kaiken sen vuosien työn ja harjoittelun parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki se vuosien työ menee ikään kuin hukkaan, mikäli urheilija ei tärkeässä tilanteessa pysty parhaimpaan suoritukseensa. Toki varsinkin huippu-urheilu on pienestä kiinni ja moni asia voi kaikesta huolimatta mennä pieleen, mutta oikeanlaisella henkisellä valmennuksella, huippusuoritusvalmennuksella, pystytään olennaisesti pienentämään epäonnistumisen mahdollisuutta ja päinvastoin luomaan tila, jossa suorituskyky on optimaalinen.

Sama koskee luonnollisesti myös muita elämän osa-alueita, joissa täytyy saada oma osaaminen oikealla hetkellä optimaalisesti käyttöön. Tällaisia tilanteita voivat olla vaikkapa esitelmän tai presentaation pitämiset.

Mediassa on usein syytetty suomalaisurheilijoita siitä, että huippu-urheilussamme liian usein tulos tuo itseluottamuksen. Näin ei pitäisi olla. Itseluottamus tulee rakentaa ennen kilpailua. Näin saadaan aikaan myös se toivottu tulos. Ja tähän henkinen valmennus antaa paljon eväitä.

Yksi tärkeimpiä asioita henkisessä valmennuksessa on selvittää mikä estää valmennettavaa pääsemästä tavoitteisiinsa ja sen jälkeen auttaa häntä poistamaan ne esteet.

Nämä esteet voivat liittyä motivaatioon, uskomuksiin, sisäiseen keskusteluun, mielikuviin, pelkoihin, minäkuvaan tai melkein mihin tahansa. Aina silloin tällöin henkinen valmentajakin törmää sellaisiin rajoittaviin tekijöihin ihmisen mielessä, joita ei voinut kuvitellakaan olevan olemassa. Tärkeintä on joka tapauksessa auttaa valmennettavaa löytämään itsestään ne keinot, joilla hän pääsee eroon näistä rajoittavista tekijöistä.

Nykyaikaisessa, NLP:hen ja positiiviseen psykologiaan pohjautuvassa, mentaalivalmennuksessa ei pureuduta niinkään niihin syihin, miksi ja miten nämä rajoittavat tekijät ovat valmennettavan mieleen muodostuneet. Asioiden ratkaisemiseksi ei tarvita kuukausien tai vuosien mittaista terapiaa. Sen sijaan henkisen valmennuksen avulla valmennettavaa autetaan pääsemään eroon rajoittavista tekijöistä tehokkaasti, nopeasti ja ennen kaikkea tarkoituksenmukaisesti.

Eräs tärkeä tekijä, joka valitettavasti usein sivuutetaan urheilusta ja huippusuorituksista puhuttaessa, on harjoittelun ja valmistautumisen mielekkyys ja ilo. Kilpailut ovat niitä tilaisuuksia joissa fyysiset ja henkiset osaamiset ja ominaisuudet mitataan, kilpailtiin sitten millä tasolla hyvänsä, mutta kilpailuissa menestyminen vaatii aina harjoittelua. Niinpä aivan yhtä tärkeää menestyksen kannalta on se, että urheilija nauttii myös harjoittelusta ja valmentautumisesta. Lisäksi, jos ainoa nautinnon tuoja urheilussa on kilpailujen voittaminen, urheilija voi pudota varsin raskaasti tyhjän päälle urheilu-uran päättyessä (me kaikki olemme saaneet lukea mediasta runsaasti surullisia esimerkkejä heistä). Jos urheilija sen sijaan osaa nauttia myös kehittymisestään ja matkastaan kohti menestystä, hänellä on paljon paremmat mahdollisuudet siirtää nuo kyvyt ja ominaisuudet myös muuhun elämäänsä.

Henkinen valmennus onkin siis itse asiassa pitkälti yksilön auttamista oman itsensä kehittämisessä – aivan kokonaisvaltaisesti.

 

Artikkelin kirjoittaja Hannu Pirilä on NLP:n kehittäjän Dr Richard Bandlerin sertifioima Licensed Master Practitioner and Trainer of NLP, NLP Coach, NLP Business Practitioner sekä Sports Performance Coach.

Teksti: Hannu Pirilä

Tykkää ja jaa

Leave a Reply